EU_FLAG_HEADER1.png

 Dynamo - det maritime iværksætterhus på Motorfabrikken Marstal - er støttet med midler fra “Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landistrikterne”

Læs mere om FLAG og udviklingsbidrag til landdistrikterne her:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Maritimt iværksætterhus på Motorfabrikken Marstal

- en dynamo i hjertet af det blå Danmark

Dynamo er en accelerator og et fællesskab på Motorfabrikken Marstal, der fostrer maritim nytænkning og iværksætterånd samt bidrager med konkrete løsninger til fremtidens maritime branche.

På Dynamo arbejder maritime start-ups, etablerede maritime virksomheder, talentfulde unge og digitale nomader side om side i et inspirerende miljø med mulighed for sparring og samarbejde.

Projektet har til formål at:

> Give maritime iværksættere de bedste muligheder for at starte og drive deres forretning og dermed bidrage til vækstfremme på Ærø

>  Styrke iværksætterånden og økosystemet på Ærø gennem aktiviteter og workshops, der hjælper iværksættere

> Jobskabelse på Ærø ved etableringen af 1-2 projektstillinger i iværksætterhuset, der står for koordinering af initiativer, styring af kontorfaciliteter og bistand med rådgivning til og vejledning af iværksættere