BOGHOLDER

Bogholder til det maritime iværksætterhus på Motorfabrikken Marstal

Bogholder med solid erfaring søges til stilling på ca. syv timer ugentligt i en tidsbegrænset stilling på to år.

Hos Motorfabrikken Marstal leder vi efter en erfaren bogholder, som kan varetage bogføring, betalinger, afstemninger og løn.

Vi forventer, at du har erfaring, gode IT-kundskaber og stærkt økonomisk overblik. Dine opgaver vil favne bredt og ud over betalinger og bogføring bl.a. omfatte håndtering af lønninger, fakturering, debitorer/kreditorer, anlægsaktiver og afstemninger samt en lang række ad hoc opgaver. Da du er den eneste bogholder, er det vigtigt, at du er selvkørende og har styr på detaljerne samtidig med, at du har det store overblik. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med at anvende økonomisystemer. Ud over en række spændende arbejdsopgaver og gode kollegaer, får du en bred berøringsflade.

Lidt om dig
Du har regnskabsmæssig erfaring, og du ønsker at kombinere din økonomimæssige faglighed med et miljø, hvor der er fokus på udvikling og forandringer – alt sammen med henblik på at understøtte det maritime iværksætterhus’ langsigtede mål. Som person er du empatisk, analytisk, udadvendt og selvstændig, og du evner at kommunikere i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Vi tilbyder
Et spændende job i et projekt, der er i sin tidlige opstartsfase, hvor to dage aldrig er ens. Du får stort personligt råderum og mulighed for personlig og faglig udvikling – med tæt kontakt til Fonden Motorfabrikken Marstals bestyrelse.

NB: Stillingen oprettes under forudsætning af, at alle fondsbevillinger falder på plads.

Ansøgning
Send venligst din ansøgning pr. e-mail til
info@motorfabrikkenmarstal.com
Mrk. ”Bogholder – maritimt iværksætterhus”

Ansøgningsfrist
6. december 2018

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte Louise Pihl på mail: lop@danskbyggeri.dk 


PROJEKT-LEDER

Projektleder til det maritime iværksætterhus på Motorfabrikken Marstal

Hos Motorfabrikken Marstal leder vi efter en erfaren projektleder, som kan være drivkraft på etablering og opstart af det maritime iværksætterhus. Stillingen er en tidsbegrænset stilling på to år.

Din hverdag
Din hverdag vil i høj grad være kendetegnet ved, at projektet er under opstart, hvorfor en høj grad af selvstændighed, gåpåmod og erfaring med opstart er påkrævet. De forskellige projekter i det maritime iværksætterhus har stor spændvidde, der kræver, at du kan se det overordnede billede, følge en strategi, have hænderne i materien samtidig med, at du med sikker hånd samler tråde og følger projektets delopgaver helt til dørs.

Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Etablering og udvikling af kontorfællesskab, herunder udvikling af rammer og facilitering.

 • Udvikling af indhold til workshops, events og forløb for maritime iværksættere

 • Rekruttering af medlemmer til kontorfællesskab

 • Etablering og udvikling af konferencevirksomhed 

 • Udvikling og tilrettelæggelse af konferencepakker, der henvender sig til virksomheder

 • Etablering og udvikling af maritimt talentforløb for studerende

 • Markedsføring: Udvikling af kampagnemateriale, grafisk materiale mm.

 • Kommunikation: Udvikling af kommunikationsstrategi

Hvem er du?

Du har en relevant lang videregående uddannelse og har desuden følgende:

 • Erfaring med projektledelse af projekter i tidlig opstartsfase

 • Erfaring med at indholdsbestemme og udvikle forløb og programmer, herunder erfaring med didaktik, fastsættelse af læringsmål, udvikling af undervisningsdesigns etc.

 • Erfaring med innovation og entreprenørskab

 • Indsigt i opstartsfasen og erfaring med at rådgive iværksættere

 • Gode sociale kompetencer og interesse for at hjælpe andre og deres projekter på vej

 • Gode kommunikations- og sprogkundskaber

 • Fuld forståelse for, at det kræver fleksibilitet at være ansat i en opstartsvirksomhed, herunder at der kan være skiftende arbejdstider

Vi ønsker at ansætte en person med stort personligt drive, som er proaktiv og parat til at tage ejerskab på etableringen af det maritime iværksætterhus. Du kan bevare fokus og overblik over komplicerede og omfattende projekter, selv i meget spidsbelastede og travle perioder.

Det er vigtigt, at du er udadvendt og god til at samarbejde med forskellige parter, besidder en almenmenneskelig interesse og hurtigt kan sætte dig ind i andres problemstillinger og behov, når du fx skal yde rådgivning til brugere af det maritime iværksætterhus.

Du har en ansvarsbevidst indstilling til dit arbejde og opgaven, du er analytisk skarp og du trives godt med selvstændigt arbejde.

Vi tilbyder

Du får et spændende job i et projekt, der er i sin tidlige opstartsfase, hvor to dage aldrig er ens. Du får stort personligt råderum og mulighed for personlig og faglig udvikling – med tæt kontakt til Fonden Motorfabrikken Marstals bestyrelse. Derudover får du et stærkt netværk til en bred vifte af aktører og dybtgående indsigt i innovation og iværksætteri samt iværksætterens mange facetter, muligheder og udfordringer.

NB: Stillingen oprettes under forudsætning af, at alle fondsbevillinger falder på plads.

Ansøgning
Send venligst din ansøgning pr. e-mail til
info@motorfabrikkenmarstal.com Mrk. ”Projektleder – maritimt iværksætterhus”

Ansøgningsfrist
6. december 2018

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte Louise Pihl på mail: lop@danskbyggeri.dk