Die Yacht - Nu på dansk

Vi har fået hjælp af Maja Schmidt Johansen til at oversætte den store reportage fra Motorfabrikken, som blev bragt i Die Yacht Classic tilbage i maj.
Nu kan vi endelig læse det samme, som de tyske turister, vi har haft henover sommeren. 
Tusind tak, Maja!

Tidsmaskine
Motorfabrikken i den lille danske havneby Marstal giver indblik i et for længst glemt kapitel i
maritim industrihistorie. Afskedsbesøg og fremtidsudsigter.

Når man kommer sejlende fra den nordtyske kyst, er Marstal på Ærø ofte den første danske havn på turen.
Og selv, hvis den historiske havneby først nås i den sidste dæmring – da kommer feriestemningen senest den følgende morgen på vej til bageren. Langs Havnegade går man forbi små farverige huse, indtil en fabriksbygning kommer til syne. ”Motorfabrikken Marstal” står der på facaden. I glasmontrer hænger gulnede brochurer; næsten uigennemsigtige enkeltlagsruder giver fladtrykte næser hos dem, som prøver at kigge indenfor.

For dem, som ikke lader sig afskrække af dette, giver vinduerne et direkte indblik i forgangne
årtiers storhedstid for den engang så succesfulde danske motorproduktion. Siden da har intet i bygningen forandret sig. Skulle de tidligere medarbejdere en morgen møde op, ville de med det samme kunne gå tilbage til deres arbejde og samle en af de motorer, der stadig reklameres for på husfacaden. Men den sidste af dem blev leveret i 1992. Og nu er fabrikken blevet solgt til tre unge kvinder, som har store planer.

Grund nok til at tage et kig ind bag de uigennemsigtige ruder. John Kristensen fra motormuseet ved siden af fabrikken slutter sig til og fører os igennem spøgelsesbyen, som engang har været hans arbejdsplads. Til venstre åbner sig en dør til den store maskinhal. Der er helt stille i rummet, og alligevel kan man fornemme maskinlarmen. Det lugter af varmt jern, spåner flyver gennem oliedunsten, sved, luften svirrer af gnidende lyde, som når stål pibende skærer i stål, elektromotorer summer, kædetaljer rasler, man kan næsten høre de korte råb, hammerslagene og filen.

Øjnene taler imod: Her er ingen. Lyset er blegt. Det er koldt. Kun lugten af koldt jern og støv ligger i den klamme luft. Og alligevel ser det ud, som var mandskabet bare kort gået ind ved siden af i pauserummet. Et stykke stål venter fastspændt på drejebænken, smørekanden med olie står usikkert på pinoldokken ved siden af. Spåner, som har drejet sig som lange spiraler, ligger ud over maskinbordet; stålbørsten ligger klar, en olieholdig pudseklud. Derunder venter en mikrometerskrue på den kyndige hånd, der skal kontrollere resultatet af arbejdet.

”Du vil slet ikke tro på, hvor mange vi var” siger Kristensen. ”Da jeg startede min læretid her i
1959, var vi 35 medarbejdere, deraf 16 lærlinge!” Det må have været en omfattende uddannelse, de fremstillede jo selv næsten alt til motorerne her, lige fra tandhjul til kølevandspumpe. I reolen får han øje på en kasse med sorte stempelstænger. ”De kom fra Ford i Amerika, de er fra model A fra 1928. Vi havde kun denne ene slags, den er i alle motorer, der står ’Marstal’ på”.

I dag er dette varemærke, blandt kendere, stadig synonym med holdbarhed og pålidelighed. Enkel, holdbar og smart teknik. Langsomkørende benzinmotorer, tunge, men nøjsomme. De blev fremstillet som en- eller tocylindere, de små med 3 og 4 HK som totaktsmotorer og de større med 5, 6, 10 og 14 HK var firetaktsmotorer med sidestillede ventiler. Der fandtes også en firecylinder, den var dog, med kun 20 solgte eksemplarer, ingen succes.
Alle andre typer var meget udbredte. I 1970’erne udstyrede det hollandske Contest-værft stadig som standard sine mindre GFK-skibe med Marstal-Motorer. Også i dag er Marstallerne meget populære i Danmark.

Navnet gælder fortsat som kvalitetsstempel, omend lettere og mere kraftfulde bådmotorer af svensk eller fjernøstlig produktion fortrængte det fra markedet i firserne. Støbejernsdelene blev ligeledes leveret udefra ”vi fik dem støbt hos Svendborg Jernstøberi”. På lageret viser Kristensen støbeformene, som en modelsnedker nøjagtigt har lavet i træ. Dusinvis af propelmodeller hænger her som kunstgenstande på væggene, i reolerne hober skabeloner til
motorblokke og topstykker sig op.

Motorerne blev samlet i forskellige produktionsområder. Taljer eller kædetræk hjalp med at hejse delene. De blev transporteret på en kranbane, som er ført gennem alle rum i fire meters højde. Før levering skulle aggregaterne bevise deres kunnen på prøvebænken. Med belastning blev de testet til punkt og prikke: ”ved drivakslen blev en kardanaksel skruet på, som drev enten en generator eller en hydraulisk bremse. Man kunne indstille motorens belastning og måle ydeevnen.

Det måtte den udholde i timevis, vi havde jo et renommé at passe på!”
Og sådan byggede man, selv da Kristensen for længst havde forladt firmaet, Marstalmotorer som altid før og glemte derved tiden, som bragte fremskridt og forandringer med sig – også i
bådmotorernes verden. Og på et tidspunkt var tiden løbet fra renomméet for vedvarende kvalitet. Lidt mere end et halvt århundrede havde efterspørgslen varet ved.
Det hele startede i 1934. I kraftværket på Marstal stålskibsværft startede Marstal Motorfabrik
dengang sin forretning.

Efter Anden Verdenskrig overtog Aage Hansen den lille virksomhed, lavede
omfattende ombygninger og gik så for alvor ind i forretningen.
Der findes næsten ingen havneby i Skandinavien, som ikke på et tidspunkt har haft sin egen
maskinproduktion. I Danmark er der mere end hundrede, deraf fire alene på øen Ærø – to i Søby, en i Ærøskøbing og en i Marstal.
Under energikrisen i halvfjerdserne oplevede Hansen den første dæmper på sin succesrige
forretning.

I starten af firserne skiller han sig af med den og overdrager sit livsværk til ingeniøren Finn Ligaard, som sætter virksomheden på et bredere fundament. Ligaard fungerer som serviceudbyder for andre maskinfabrikker, han tilbyder almen service og reparationer for skibsmotorer af en hver art. Derudover skulle en motor- og tilbehørsforretning, i det tilbyggede stuehus, supplere virksomheden. Men det hjælper ingenting, heller ikke på denne måde kan man bygge mere på den tidligere succes. Den engang så lukrative fabrik kan ikke længere beskæftige ret mange folk. Og på et tidspunkt i halvfemserne kommer dagen, hvor fabriksindehaveren er den eneste, som slentrer ind på virksomheden.

Og sådan var det i lang tid – indtil bygningen sammen med alt inventar kom under hammeren.
John Kristensen husker det første gensyn efter mange år. Uanede mængder af motordele i reoler eller på det beskidte gulv vidner om den stemning, som må have hersket til sidst. Om de sidste forsøg på, uden fagkyndige medarbejdere, at samle de gamle maskiner efter mottoet ”aus drei mach eins”.

Overalt har stilstanden efterladt sine spor. Regnvand har fundet vej ind i fabrikken gennem det
utætte tag og har berørt hele områder, imens andre virker fuldkommen intakte og
funktionsdygtige. ”Det er snart længe siden, at jeg i tresserne var aktiv her” siger Kristensen. Men det er nu trist at se det hele i den forfatning. ”Jeg har handlet med motorer og generatorer og har været vidt omkring. Jeg ved hvad god maskinproduktion er. Her blev der virkelig lavet godt arbejde.”

Det er meget muligt, at man snart igen vil sige noget lignende om dette stemningsfulde sted, bare i en helt anden sammenhæng. For hammerslaget på den forfaldne bygning gik nemlig til tre unge kvinder med store planer. To af dem sidder med kaffe og kage i fabrikkens pauserum:
fjernsynsproducenten Nina Rydahl Andersen og hendes barndomsveninde, motivationscoach Julie Skaar. Efter en fælles barndom i Marstal besluttede de sig for et liv i den danske hovedstad København. Men nu vender de tilbage med en idé.

”Der er sikkert en del sentimentalitet i spil” siger Nina Rydahl Andersen. ”Vi stammer jo alle tre
herfra, vi har leget på havnen som børn – for os var det dengang vores verden.” Hun kan nemt
forestille sig, at der her på denne lille ø, som hver sommer tiltrækker mange turister, kunne opstå et kreativt centrum. ”Til forskel fra de store højglansprojekter i de danske metropoler som København og Aarhus burde noget fungere her, som man leder forgæves efter andre steder.” En blanding af et lokalt mødested og et sted for international kultur. Udstillinger, teater eller musikarrangementer er lige så tænkelige som kurser og seminarer for ledere eller studerende. Der findes mange eksempler på sådanne eventcentre udenfor metropolerne. ”Vi har god kontakt til mennesker, som kommer med idéer - arkitekter og designere, kunstnere, musikere.

Denne lille by er attraktiv og Ærø er en vellidt ø. Vi forestiller os, at dette hus kan blive et sted, som fascinerer folk fra nabobyen såvel som mennesker fra New York eller Paris.”
De unge kvinder har klare forestillinger. ”En million kroner til et nyt tag var det første, der skulle til”, siger Nina Rydahl Andersen. ”Da vi bød på bygningen, var vi ikke klar over dét. Men heldigvis er der i Danmark en tradition for fonde til sådanne formål. Lidt optimistisk skal man jo også være.” Den første koncert er allerede organiseret. Omsætningen skal danne grundlag for det nye tag. I mellemtiden bliver der spyttet kraftigt i hænderne, skrot og vandskader skal fjernes og udbedres.
Men hvem ved? Måske ender det virkelig med en ny succeshistorie i det gamle elektricitetsværk fra 1911. Måske tiltrækker det også i fremtiden interesserede, måske lokker dets uigennemsigtige ruder og udvider horisonten hos alle, der trykker sin næse flad mod dem.

Af Jens Peter Burmeister