vælg én af disse problemstillinger

Idéen skal blive til en 3minutters pitch til repræsentanter fra Ærø Kommune og Turist & Erhvervsforening. Der skal være tænkt over
a) Hvem der skal udføre idéen
b) Hvad den indebærer af ressourcer
c) Evt. en budgetramme

I vil modtage en guideline, inspirationshistorier fra ind- og udland, statistik og cases.
(Problemstillingerne er stadig under udarbejdelse - men, you get the idea..)

#1
Grøn omstilling

  • Find på en kampagne, der brander Ærø grønt

  • Find på en konkret idé, der kan gøre Ærø lidt grønnere (udnyttelse af overskudsstrøm, Ærø som det første sted der ikke har plasticposer, etc.)

  • Havnene er folks første møde med Ærø. Hvordan kan havnene blive grønnere og kommunikere dette til de besøgende.


#2
Helårs-turisme

  • Bornholm har Folkemødet, Hirtshals har Naturmødet, Mors har Kulturmødet. Find på oplægget til en samfundsrelevant festival, som kunne ligge på Ærø i ydersæsonen.

  • Find på en kampagne der får en specifik gruppe af turister til Ærø i februar.


#3
Bosætning

  • Der er masser af aktiviteter på øen, men informationen om dem er ofte mangelfuld eller ikke samlet. Hvad kan man gøre for bedre informationssamling

  • Mange huse og bygninger står tomme på Ærø. Samtidig vil mange tilflyttere gerne leje boliger for en kort test-periode, eller starte en pop-up shop på kort kontrakt. Hvad kan man gøre for at koble de to fakta

  • Hvad kan man gøre for de 20-30 årige, som måske ikke vil flytte til Ærø fast, men gerne arbejde remote og være løsere tilknyttet.


#4
Uden-for-
kategori