Disse folk har hjulpet projektet i gang helt fra begyndelsen. 

Allerede før vi købte fabrikken har vi haft støtte fra en række helt uvurderlige hjælpere. Vi kunne ikke have gjort det uden dem.


Ane Cortzen

Arkitekt og tv-vært mm.

Carlo Mortensen

“Motormand”

Christina Kjerulff

Arkitekt, Artifo

Claus Peter Skov

Investor

Erik Kromann

Marstal Søfartsmuseum

Gerda Rydahl & Ebbe Andersen

Bådebygger Ebbe Andersen

Gunner Rasmussen

“Motormand”

Helen Christensen

HF Søfart & Marstal Navigationsskole

Helge Stærke

“Motormand”

Ina & Søren Vestergaard

Marstal

Inge Halmø

Halmøhus

Jan Kamstrup

Fotograf

John Kristensen

“Motormand”

Julie Thalund

Hørt.dk

Karsten Landro

Bogholderi

Mads Boye Kromann

AdvokatFyn

Mads Høbye

FabLab RUC

Mogens Madsen

Elektriker, Kimberleysminde

Tommy Christensen

Marstal Søfartsmuseum

Vanessa Carpenter

Idemolab